الی گوری

One Night in Miami

One Night in Miami

2 هفته قبل
مهرناز تباری

در شب 25 فوریه 1964 ، “یک شب در میامی” یک جوان و سرسخت کاسیوس کلی را دنبال می کند در حالی که از مرکز همایش های ساحل میامی قهرمان جدید بوکس سنگین وزن جهان ظاهر می شود. در برابر همه شانس ها ، او سانی لیستون را شکست داد و دنیای ورزش را شوکه […]

ادامه مطلب