ایزودین باجوویچ

Quo vadis, Aida؟

Quo vadis, Aida؟

2 هفته قبل
مهرناز تباری

فیلم آیدا کجا میروی، ساخته مشترک بین 9 کشور، روایت داستان پناهندگان جنگی را نشان میدهد. این فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم بین المللی شده است. بوسنی در ژوئیه 1995. آیدا مترجم سازمان ملل در شهر کوچک سربرنیتسا است. هنگامی که ارتش صربستان این شهر را به دست گرفت، خانواده وی در میان هزاران شهروندی […]

ادامه مطلب