جت لی

Mulan

Mulan

2 هفته قبل
مهرناز تباری

دوشیزه جوان چینی برای نجات پدرش خود را به عنوان یک مرد جنگجو در می آورد. اما وقتی متوجه خانم بودن اومی‌شوند…

ادامه مطلب