رومان زلر

The Father

The Father

3 هفته قبل
مهرناز تباری

داستان از آنجایی شروع می‌شود که یک پدر ، با افزایش سن از تمامی کمک‌های دخترش امتناع می‌ورزد و دوری می‌کند. در عین حال ، سعی میکند شرایط جدید خود را کاملا درک کند و در این حین ، به عزیزان خود ، ذهن خود و تمامی حقیقت‌های زندگی شک می‌کند.

ادامه مطلب