ریز احمد

Sound of Metal

Sound of Metal

2 هفته قبل
مهرناز تباری

روبن ، درامر سبک متال، با متعهد کردن به هنر ، شیاطین درونی خود را دور نگه داشت و از چهار سال گذشته برای لحظه ای زندگی می کرد. سپس ، هنگام سفر با دوست دختر اصلی خود، لو ، روبن متوجه می شود که شنوایی او به سرعت رو به زوال است. همانطور که […]

ادامه مطلب