سارا اسنوک

Pieces of a Woman

Pieces of a Woman

2 هفته قبل
مهرناز تباری

مارتا و شان یک زوج بوستونی در آستانه والدین هستند که وقتی یک زایمان در خانه به فاجعه ای غیر قابل تصور ختم می شود ، زندگی آنها تغییر ناپذیری می کند…

ادامه مطلب