فرانسس مک‌دورمند

Nomadland

Nomadland

2 هفته قبل
مهرناز تباری

به دنبال فروپاشی اقتصادی یک شهر شرکتی در روستای نوادا ، فرن (فرانسیس مک دورماند) وانت خود را بسته و در جاده ای به جستجوی زندگی خارج از جامعه مرسوم به عنوان یک کوچ نشین امروزی می پردازد.

ادامه مطلب