کلوم ترنر

EMMA

EMMA

2 هفته قبل
مهرناز تباری

کمدی محبوب جین آستین در مورد پیدا کردن برابر شما و کسب پایان خوش شما ، در این مورد دوباره تصور می شود. خوش قیافه ، باهوش و ثروتمند ، اما وودهاوس یک ملکه ملکه بی قرار و بدون رقیب در شهر کوچک خواب آلود خود است. در این هجو پر زرق و برق طبقه […]

ادامه مطلب