نادیا موسا

Genius Loci

Genius Loci

2 هفته قبل
مهرناز تباری

Genius Loci یک انیمیشن کوتاه در مدت زمان 16 دقیقه است که کاندید اسکار 2021 نیز شده است . این انیمیشن کوتاه ، محصول کشور فرانسه است.

ادامه مطلب