موزیکال

Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga

Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga

2 هفته قبل
مهرناز تباری

وقتی به نوازندگان مشتاق لارس و سیگریت فرصت داده می شود تا کشور خود را در بزرگترین مسابقه آواز جهان نمایندگی کنند ، سرانجام آنها فرصتی برای اثبات این امر پیدا می کنند که هر رویایی که ارزش داشتن داشته باشد رویایی است که ارزش جنگیدن دارد.

ادامه مطلب