کمدی

روح Soul 2020

روح Soul 2020

2 هفته قبل
مهرناز تباری

داستان انیمیشن روح ، دربارهٔ جو گاردنر، آموزگار نوازندگی یک گروه موسیقی در دبیرستان است. جو که همیشه سودای اجرای موسیقی جاز بر صحنه را در سر می‌پرورانده، با تحت تأثیر قرار دادن دیگر موسیقی‌دانان جاز، در یک تمرین آزاد در هالف نوت کلاب، این فرصت نصیبش می‌شود و خود را برای دست یافتن به […]

ادامه مطلب
Borat Subsequent Moviefilm

Borat Subsequent Moviefilm

2 هفته قبل
مهرناز تباری

چهارده سال پس از شوک فرهنگی که بورات تجربه کرد: یادگیری های فرهنگی آمریكا برای سودمند كردن ملت با شکوه قزاقستان (2006) ، گزارشگر قزاقستانی ، بورات ساگدیف ، برای انجام یک کار مرگ یا زندگی به دفتر نخست وزیر نورسلطان نظربایف فراخوانده شده است. برای نجات خود و نجات حیثیت ملت با شکوه قزاقستان […]

ادامه مطلب