غرب

News of the World

News of the World

2 هفته قبل
مهرناز تباری

پنج سال پس از پایان جنگ داخلی میگزردمیگذرد، کاپیتان جفرسون کایل کید (تام هنکس)، کهنه سرباز سه جنگ، اکنون به عنوان یک داستان سرای غیر داستانی از شهری به شهر دیگر نقل مکان می کند. اخبار روسای جمهور و ملکه ها، دشمنی های با شکوه ، ویران کننده را به اشتراک می گذارد فاجعه ها […]

ادامه مطلب