سریال

معرفی SHE-HULK

0
اخبار
تقریبا چند وقت بعد از حضور هالک توی فیلمای مارول ما انتظار داشتیم برای تکمیل داستانش شی هالک رو هم توی دنیای سینمایی مارول ببینیم ولی بعد از مدت ها…