شغل در پیکسار

کار در کمپانی پیکسار

کار در کمپانی پیکسار

2 هفته قبل
مهرناز تباری

کار در کمپانی پیکسار ؛ اقدامی جدید توسط کمپانی محبوب انیمیشن سازی کمپانی پیکسار طبق اعلامیه های خود از تمامی مردم دنیا؛ برای کار در کمپانی دعوت میکند. برنامه SparkShorts برای کشف داستانسرایان جدید ، کاوش در تکنیک های جدید داستان سرایی و آزمایش با گردش کار جدید تولید شده است.   طبق اعلامیه رسمی […]

ادامه مطلب